VISA แรงงาน 3 สัญชาติ

ระบบนัดหมายการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (VISA) แรงงาน 3 สัญชาติ

ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน (NAME LIST) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
***จำกัดจำนวนไม่เกิน 300 คนต่อวัน***
 • นัดหมายการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (VISA) แรงงาน 3 สัญชาติ

  ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน (NAME LIST) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่


  ระบุเดือนและวันที่ต้องการนัดหมาย ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2563 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  Time interval between dates 1 April - 30 November 2020 in business day
 • พฤศจิกายน 2020

  อา พฤ
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30
 • Name of Employer
 • Telephone number
 • Name title of Labour
 • Name of Labor
 • Passport No.
 • Genders
 • Nationality